Stanazolol

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Stanozolol is the generic name of stanozolol in English , German , French , and Japanese and its INN , USAN , USP , BAN , DCF , and JAN , while stanozololum is its name in Latin , stanozololo is its name in Italian and its DCIT , and estanozolol is its name in Spanish . [2] [34] [1] Androstanazole , stanazol , stanazolol , and estanazolol are unofficial synonyms of stanozolol. [2] [1] The drug is also known generically by its former developmental code names NSC-43193 and WIN-14833 . [34]

— an allergic reaction (difficulty breathing
— closing of the throat
— swelling of the lips, tongue, or face or hives)
— swelling of the arms or legs (especially ankles)
— frequent or persistent erections, or breast tenderness or enlargement (male patients)
— voice changes (hoarseness, deepening),
— hair loss, facial hair growth, clitoral enlargement
— menstrual irregularities in female patients
— new or worsening acne
— difficulty sleeping insomnia)
— headaches
— changes in sexual desire.

Stanazolol

stanazolol

Media:

stanazololstanazololstanazololstanazololstanazolol

http://buy-steroids.org